Wojciech Kajtoch

Z encyklopediafantastyki.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Wojciech Kajtoch
Kajtoch.jpeg
Data i miejsce urodzenia 19 kwietnia,1957
Kraków
Narodowość Polska
Ważne dzieła Bracia Strugaccy
Strona domowa
e-mail


Wojciech Maciej Kajtoch ur 19 kwietnia 1957 roku w Krakowie. Jest filologiem, prasoznawcą, krytykiem literackim. W latach 1976-1980 studiował polonistykę w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Magisterium uzyskał za (opublikowaną w 1983 roku, po latach wznowioną w wersji książkowej) pracę Władysława Terleckiego trylogia o powstaniu styczniowym; w 1987 r. ukończył dwuletnie Wyższe Kursy Literackie przy Instytucie Literackim im. Gorkiego w Moskwie; w 1991 r. obronił na rusycystyce Uniwersytetu Warszawskiego doktorat w zakresie nauk humanistycznych (rozprawa: "Twórczość Arkadija i Borisa Strugackich"). W 2009 za pracę „Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej” uzyskał w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

Po studiach zrazu pracował w internacie, równolegle w latach 1984-1987 był redaktorem „Pisma Literacko-Artystycznego”, miesięcznika kulturalnego wychodzącego w Krakowie. W latach 1987-1989 był asystentem w Instytucie Badań Literackich PAN, potem uczył polskiego w liceum. Od 1996 do 2013 pracował w Ośrodku Badań Prasoznawczych UJ (obecnie katedra Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ), a następnie objął i do 2018 roku pełnił funkcję kierownika Zakładu Semiotyki i Historii Mediów Popularnych we wspomnianym wyżej Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej. Obecnie znów jest pracownikiem OBP. Członek Komisji Prasoznawczej PAN i redakcji „Zeszytów Prasoznawczych” (w latach 2012-2018 pełnił funkcję funkcję redaktora naczelnego). W 2019 roku uzyskał tytuł profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zadebiutował jako recenzent w 1976 i wierszami w 1977 na łamach krakowskiego „Studenta”; publikował w wielu czasopismach. W latach 1982-84 systematycznie współpracował z „Życiem Literackim”, a potem z takimi krakowskimi tytułami jak "Pismo Literacko-Artystyczne", "Koniec Wieku", lubelskim zinem „Ulica Wszystkich Świętych”. Niedawno pisywał w częstochowskiej "Galerii". Był redaktorem krakowskiego almanachu literackiego "Proza, proza, proza..." (pierwsze 4 tomy: 1995, 1996, 1997, 1998), jest członkiem Związku Literatów Polskich.

Opublikował 2 tomy wierszy, kilkanaście książek i broszur, ponad 50 większych artykułów naukowych z dziedziny historii literatury polskiej i rosyjskiej XX wieku oraz prasoznawczego językoznawstwa, a także liczne recenzje, szkice krytyczne itd.; tłumaczony na rosyjski, angielski, serbski, bułgarski, niemiecki; drukowano jego prace np. w Melbourne, Mińsku, Moskwie, Doniecku, Grodnie, Jekatierinburgu, Houston, Belgradzie, Sofii i syberyjskim Abakanie. Jako językoznawca i medioznawca zajmuje się przede wszystkim językiem mediów oraz językiem i prasą subkultur, jako miłośnik fantastyki – twórczością braci Arkadija i Borisa Strugackich, Stanisława Lema i Łukasza Orbitowskiego. W 2003 roku jego monografię twórczości braci Strugackich przetłumaczono na język rosyjski i – jako wzorcową - wydano w 12 tomie ich dzieł zebranych tych autorów.

Od 2008 juror nagrody literackiej im. Jerzego Żuławskiego, ostatnio w "SFinksie" publikuje w odcinkach "Słownik retrofantastyki".

Spis treści

Książki o fantastyce

Eseje

 • Wstęp do "Solaris", Życie Literackie 1983/48 (przekład ang. 2003; przekład ros. 2003)
 • Brzydkie łabędzie, posłowie do: A. i B. Strugaccy: Pora deszczu /pierwsze pełne wydanie/. Dzieła Wybrane 4, Warszawa 1996, s. 253-266
 • Nasza i moja przyszłość w Europie (na marginesie "PL+50"), Ulica Wszystkich Świętych. Miesięcznik Mail-Artu (Lublin) nr 6 (29.VI.2007 i wyd. nast.)
 • Opowieść o "Przenicowanym świecie", Czas Fantastyki 2009/2
 • Zwycięstwo ciała (o trzech utopiach z lat pięćdziesiątych XX stulecia), Czas Fantastyki 2011/3, s. 6-16 (przekład serbski 2011; przekład ros. 2015)
 • Cztery razy Orbitowski, [w:] W. Kajtoch: O prozie i poezji..., Częstochowa 2011, s. 223-238
 • O tajemniczości symbolicznej w opowiadaniach [w:] Aleksander Kiklewicz (red.): „Паланiстыка Полонистика Polonistyka 2013”, Olsztyn 2014, s. 185-214
 • Tajemnicze „Szczegóły życia Nikity Woroncowa” S. Jarosławcewa [w:] Anna Gemra i Adam Mazurkiewicz (red.): „O literaturze i kulturze (nie tylko) popularnej. Prace ofiarowane Profesorowi Jakubowi Z. Lichańskiemu”, Łódź 2017, s. 209-221
 • Prolegomena do Dyktand Stanisława Lema [w:] Maciej Wróblewski (red.): „Nie tylko Lem. Fantastyka współczesna”, Toruń 2017, s. 113-140
 • Czort wcielony made in ZSRR. O "Diable miedzy ludźmi" S. Jarosławcewa (Arkadija Strugackiego) [w:] Dorota Filar, Piotr Krzyżanowski (red.): „Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe”, Lublin 2017, s. 261-278
 • Próba analizy “Rodziny wilkołaka” (“Siemji wurdałaka”) Aleksieja K. Tołstoja, jej przekładu pióra Rene Śliwowskiego i adaptacji filmowych [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 3869, Literatura i Kultura Popularna XXIV, Wrocław 2018, s. 247-288
 • Postmodernistyczna powieść w oczach szkolnego polonisty [w:] Przegląd Wschodnioeuropejski XI/2, 2020, s. 287-30
 • Jerzego Bronisława Brauna podróż na Księżyc [w:] Edyta Żyrek-Horodyska (red.), "Zapisując świat w dziennikarsko-literackim pejzażu form, tematów, gatunków. Prace ofiarowane dr hab. Andrzejowi Kaliszewskiemu", Kraków 2021, s. 183-218

Inne książki

 • Rozstrzelane kukły, Kraków 1992 (poezje)
 • Moje spotkanie z "Kandydem" Woltera, Kraków 1994, wyd. Text
 • Lagry i łagry - problematyka obozowa w IV klasie LO (Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński, Aleksander Sołżenicyn), Kraków 1994, wyd. Text
 • Presymbolizm, symbolizm, neosymbolizm... Rzecz o czytaniu wierszy, Kraków 1996, wyd. WOM
 • Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa, Kraków 1999, wyd. WUJ
 • Doba. Wiersze i proza, Kraków 2003, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce
 • Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej, t.1 i t.2, Kraków 2008, wyd. WUJ
 • Władysława Terleckiego trylogia o powstaniu styczniowym (Spisek, Dwie głowy ptaka, Powrót z Carskiego Sioła), Częstochowa 2009, Wydawnictwo Literackie Li-Twa
 • O prozie i poezji. Wybór szkiców i esejów z lat 1980-2010, Częstochowa 2011, Wydawnictwo Literackie „Li-Twa”
 • Szkice polonistyczno-rusycystyczne, Olsztyn 2015, Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie [1]
 • Listy z Moskwy. Powieść epistolarna, Kraków 2015, wydawnictwo Aureus, ISBN 978-83-60741-76-8
 • Szkice językoznawczo-prasoznawcze, Kraków 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 978-83-233-4095-9
 • Mierzeja i inne wiersze, Kraków 2020, Wydawnictwo Aureus, ISBN 978-83-65765-36-9
 • Wykład wykładu. Rzecz o mowie noblowskiej Olgi Tokarczuk / The Lecture about Lecture. On Olga Tokarczuk's Nobel Speech, Kraków 2021, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 978-83-233-4979-2

Opracowania

 • „Jest taki wiatr... antologia", Warszawa 1989, Krajowa Agencja Wydawnicza
 • "Proza, proza, proza... (opowiadania, fragmenty, eseje, notatki)", tom 1, 2, 3, 4 Kraków 1995, 1996, 1997, 1998, Związek literatów Polskich - Oddział w Krakowie,

Nagrody

 • 1980 Nagroda Sekretarza Naukowego PAN im. W.Borowego;
 • 1988 Stypendium twórcze Funduszu Literatury
 • 2000 Stypendium im. A. Krzyżanowskiego;

Linki do książek i artykułów w sieci

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Pomoc
Szablony