Nazwy własne w prozie Stanisława Lema

Z encyklopediafantastyki.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Nazwy własne w prozie Stanisława Lema

Izabela Domaciuk

Nazwy wlasne w prozie Stanislawa Lema.jpg
Język oryginału polski
Forma książka krytycznoliteracka
Pierwsze wydanie 2003
I wydanie polskie 2003
Wydawca Wydawnictwo UMCS
Autor okładki Zofia Kopel - Szulc
Seria wydawnicza Literatura - Lingwistyka nr 6
ISBN 83-227-2051-3

Z recenzji prof. dr hab. A. Cieślikowej: ,,Autorka ukazała charakterystyczne cechy nazw różnych nurtów niesłychanie trudnej do analizy twórczości Stanisława Lema. W sposób właściwy wydobyła z kontekstu interpretację nazwy i jej funkcję. W tym celu przeciwstawiła nazwy występujące w partiach narracyjnych nazwom partii dialogowych. Autorka [...] rozpatrywała nazwy własne nie tylko w kontekście dzieł Lema, ale także w kontekście innych utworów, a także w kontekście wiedzy historycznej i kulturowej. W pracy widoczne są liczne odniesienia interkulturowe i intertekstualne świadczące o dużej wiedzy i rzetelności poszukiwań."

Spis treści: Wstęp Uwagi o stanie badań nad nazwami własnymi w utworach literackich Przedmiot i zakres pracy

I. Nurt realizmu synchronicznego Nazwy geograficzne - Nazwy geograficzne w Szpitali przemienienia - Nazwy geograficzne w powieści Wśród umarłych - Pseudonimy konspiracyjne w dwóch częściach Czasu nieutraconego - Nazwy osobowe w Powrocie - Funkcje autentycznych nazw osobowych Czasu nieutraconego - Inne nazwy trylogii S. Lema

II Nurt realizmu futurologicznego Nazwy własne w Obłoku Magellana - Nazwy geograficzne i kosmonimy - Nazwy osobowe - Inne grupy nazw własnych Forma i funkcja nazw własnych w wybranych utworach fantastycznonaukowych S. Lema

III Nurt groteskowo - ludyczny Nazw własne w Bajkach robotów - Imiona własne bohaterów cyklu opowiadań - Forma "etnonimów" Bajek robotów - Nazwy planet i miast w przestrzeni kosmicznej - Inne nazwy własne w Bajkach Nazwy własne w Dziennikach gwiazdowych - Autentyczne, realistyczne i groteskowe kosmonimy - Funkcja ekspresywna nazw geograficznych - Antroponimy Dzienników gwiazdowych - Literackie etnonimy - Rodzaje chrematonimów - Forma i funkcja pozostałych grup onimów występujących w Dziennikach i Kongresie futurologicznym Nazwy własne w innych groteskowych utworach Lema

Zakończenie Rozwiązanie skrótów Bibliografia

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Pomoc
Szablony