Tomasz Morus w mundurku pioniera, czyli utopia i utopijność w polskim socrealizmie

Z encyklopediafantastyki.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Tomasz Morus w mundurku pioniera, czyli utopia i utopijność w polskim socrealizmie

Monika Brzóstowicz-Klajn

Tomasz Morus w mundurku pioniera.jpg
Język oryginału polski
Forma książka krytycznoliteracka
Pierwsze wydanie 2012
I wydanie polskie 2012
Wydawca Naukowe UAM
Autor okładki Helena Oszmiańska
Seria wydawnicza Filologia Polska nr 136
Oprawa miękka ze skrzydełkami
ISBN 978-83-232-2418-1

Rozprawa przedstawia związek kultury totalitarnej z tradycją utopii literackiej, omawia jej recepcję w Polsce lat stalinowskich, ukazuje ideologię postępu, tak ważną w komunizmie i w kulturze nowoczesnej, a także przybliża wizje historii w literaturze oraz bolszewicką koncepcję dziejów. Kultura socrealistyczna interpretowana w całości jako utopia społeczna znajduje swoje odbicie w utworach SF doby stalinowskiej, mających charakter literackiej utopii: wbrew założeniom socrealizmu odrzucającego wszelką fantastykę, science fiction znajduje tu swoją niszę.

Spis treści:

 1. Słowo wstępne
 2. Utopia jako zasłona systemu, atrapa
 3. Socrealizm: kultura totalna i totalitarna
 1. ROZDZIAŁ I Podstawowe rozróżnienia terminologiczne
  1. O utopii – z perspektywy historii idei
  2. Socjalizm utopijny a marksizm
  3. Socrealistyczna opowieść o utopii
  4. Utopijność socrealistycznej opowieści
 1. ROZDZIAŁ II Europejska tradycja utopii w Polsce w latach 1947-1956 ##Podstawowa tradycja utopii pierwszy raz po polsku
  1. Spór o utopię Tomasza Morusa .
  2. Inne prace nad dziedzictwem utopii literackiej
  3. Nieznana utopia polskiego oświecenia: Podróż do Kalopei
  4. Próba opisu tradycji utopii poza ideologią
  5. Dyskurs (anty)utopijny w prasie czasów odwilży
 1. ROZDZIAŁ III Historia w świecie socrealistycznej literatury
  1. Utopia całkowitej przemiany
  2. „Przeszłości ślad dłoń nasza zmiata”, czyli historia odrzucona
  3. Historia sfalsyfikowana/pisana na nowo
  4. Historia przyszłości
 1. ROZDZIAŁ IV Ku przyszłości: SF i socrealizm ##Nachylenie kultury socrealistycznej ku przyszłości
  1. Soc science fiction?
  2. Sowieckie debaty nad SF a socrealizm
  3. Rosyjskie konteksty – wybrane wątki
 1. ROZDZIAŁ V Koncepcja nowego człowieka i kultura totalitarna ##Marzenie o regeneracji międzyludzkich więzi, o odrodzeniu duchowym
  1. Nowy człowiek
  2. Współczesna historia: casus Pawlika Morozowa
  3. Nowy człowiek nie umiera?
  4. Nieśmiertelność „przebrana za historię”
  5. Wobec pamięci o ofiarach wojny i okupacji
  6. Pomiędzy projektowaną nieśmiertelnością a teraźniejszą walką o komunizm
  7. Zakończenie: Socrealizm wobec modernizmu
  8. Ciało obce?
  9. „Pewien komponent ideologiczny” awangardy
  10. Dwie utopie bolszewickie
  11. Socrealizm i modernizacja
 1. Nota bibliograficzna
 2. Indeks
 3. Thomas More in a Pioneer scout’s uniform or Utopia and Utopia- nism in Polish social realism (Summary)
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Pomoc
Szablony