Materia i wartości. Neolukrecjanizm Stanisława Lema

Z encyklopediafantastyki.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Materia i wartości. Neolukrecjanizm Stanisława Lema

Paweł Okołowski

Materia i wartosci.jpeg
Język oryginału polski
Forma Książka krytycznoliteracka
I wydanie polskie 2010
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISBN 978-83-235-0664-5

W niniejszej pracy, aspirującej do miana filozoficznej monografii, pogląd na świat Stanisława Lema uchwycony został na tle klasycznych w filozofii stanowisk i przedstawiony jako neolukrecjanizm. Człowiek jawi się w nim, jak u Lukrecjusza, jako emanacja Kosmosu. Dla obu tych posępnych racjonalistów, których dzielą dwa tysiąclecia, centralnymi kategoriami metafizycznymi są atom i przypadek, a rozumstanowi najgłębszą zagadkę, ale też jedyną pociechę. W odróżnieniu od Rzymianina, choć w duchu jego De rerum natura, przepojony chrześcijańską kulturą Lem mógł intelektualnie stawić czoła potędze nauki, zwłaszcza najnowszej. Nikt przed nim nie objaśnił tak dobitnie ludzkiego sensu jej dokonań

"Wielkość Lema i jego myśli - dowodzi Okołowski - polega na tym, że właściwie nie należy do konkretnych czasów, że ma wymiar ponadczasowy, klasyczny, że odsyła do samych źródeł i korzeni refleksji człowieka nad światem - a więc do filozofii starożytnej. Dochodzimy w ten sposób do kluczowe­go miejsca interpretacji Okołowskiego - iż filozofia Lema jest pokrewna myśli Lukrecjusza, że jest neolukrecjanizmem, że Lem to współczesny Lukrecjusz [...]. O ile wiem, ów pomysł interpretacyjny Okołowskiego jest całkowicie autorski, orygi­nalny, zaświadczający o prawdziwie filozoficznej inwencji autora pracy. Wydaje się również (i także na tym polega jego zaleta) niezwykle trafny, odkrywczy, a zarazem w swej odkrywczości naturalny, prosty i elegancki". (z recenzji Janusza Dobieszewskiego).

Spis treści

 • I. Życie i dzieło Stanisława Lema. Główne idee
 • Rozdział 1. Sylwetka filozofa i pisarza
 1. Życie
 2. Twórczość
 3. Osobowość
 • Rozdział 2. Główne idee filozoficzne: filozofia człowieka
 1. Teza główna: determinizm społeczny
 2. Asymetria dobra i zła
 3. Dewastacja kultury
 4. Natywizm antropologiczny
 5. Antropologiczny manicheizm
 6. Paulinizm antropologiczny i religijność
 7. Naturalizm: istota języka i Lema
 8. Prawda, antropologia wiedzy, empiryzm
 9. Racjonalizm, o fenomenach psi, socjologia wiedzy
 10. Koneksje ideowe, literatura o Lemie i miejsce Lema w filozofii
 • II. Lem a Lukrecjusz: paralelizm osobowości
 • Rozdział 1. Dwie manifestacje ducha
 1. Neolukrecjanizm bezwiedny
 2. Rzym Lukrecjusza a wiek XX
 3. Epikurejski izolacjonizm
 4. Epikurejski patriotyzm
 5. Mizantropia i pesymizm
 6. Miłość do prawdy
 7. Ascetyczny hedonizm
 8. Antyreligijność i apologetyka religii
 9. Erotyka
 10. Artyzm i styl
 • Rozdział 2. Dwa kulturowe echa: reakcja antylukrecjańska i ostracyzm wobec Lema
 • III. Filary systemu neolukrecjańskiego
 • Rozdział 1. Kosmologia
 1. Metafizyczny atomizm. Tworzywo świata
  1. O metafizyce
  2. Atomizm Lukrecjusza
  3. Idea parenklizy
  4. Teza atomizmu logicznego
  5. Lem a atomizm nowożytny
  6. Fizyka atomu
  7. Lem a dwudziestowieczna fizyka
  8. Atomizm Lema
  9. Ontologia atomistyczna
 2. Kazualizm. Mechanizm świata
  1. Ewolucjonizm kosmologiczny Lukrecjusza
  2. Zasada determinizmu i zasada kauzalizmu. Mechanicyzm
  3. Lema kategoria przypadku
   1. Matematyczne pojęcie przypadku i teoria chaosu
   2. Filozoficzne pojęcie przypadku
  4. Kosmologia naukowa
  5. Kosmogeneza według Lema
 • Rozdział 2. Ewolucjonizm
 1. Ewolucja biologiczna i neodarwinizm
 2. Dzieje życia na Ziemi
 3. Antropogeneza w świetle poglądów Lema
 4. Przypadek w procesach kulturowych („ewolucja" kultury)
 • Rozdział 3. Antropologia atomistyczna z noologią
 1. Lukrecjańska i neolukrecjańska teoria duszy
  1. Materialność i wolność duszy według Lukrecjusza
  2. Labirynt wolności. Dwie koncepcje wolnej woli u Lema: przyrodnicza i społeczna
  3. Transcendentalna koncepcja wolnej woli. Próba uchwycenia istoty wolności w Masce
  4. Dusza w ujęciu Lema i jego filozofia mózgu
  5. Lema krytyka teodycei
 2. Paradoks wskrzeszania z atomów
  1. Paradoks z Dialogów
  2. Atomowe kopie osób u Lema i u Lukrecjusza
  3. Odrzucenie naturalistycznej doktryny wskrzeszania
  4. Widmo klonowania
 3. Noologia skończona Lema
  1. Inne rozumy i prawo Plotyna
  2. Topozofia Golema. Lemowa definicja rozumu
  3. Rozum a sztuczna inteligencja. Golem A
  4. Rozumność a osobowość. Golem B
 4. Dwie religie materializmu: Lukrecjusz i Lem
  1. O eschatologii i o Lema stosunku do śmierci
  2. Nadzieja lukrecjańska
  3. Śmiercioznośna nadzieja u Lema
  4. O soteriologii i szczególnym zadaniu epikureizmu
  5. O soteriologii oraz ateizmie
 • Zakończenie
 • Aneks: Zmagania z Lemem
 • Empiria kontra kultura według Stanisława Lema
 • Antropologia zła w Prowokacji Lema
 • Zło w naturze ludzkiej według Lema
 • Futurologia Lema
 • Filozofia Lema
 • Summary
 • Bibliografia
 • Indeks osób
 • Indeks rzeczowy
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Pomoc
Szablony