Fantastyczność i cudowność. Fantasy w badaniach naukowych

Z encyklopediafantastyki.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Fantastyczność i cudowność. Fantasy w badaniach naukowych

red. Tomasz Ratajczak & Bogdan Trocha

Fantasy w badaniach naukowych Fantastycznosc i cudownosc.jpg
Język oryginału polski
Forma Książka krytycznoliteracka
Pierwsze wydanie 2009
I wydanie polskie 2009
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Autor okładki Agata Gołdyka
ISBN 978-83-7481-244-3


Niniejszy tom zawiera dziewiętnaście tekstów reprezentujących najnowsze wyniki badań z zakresu literatury i sztuki fantastycznej. Wyodrębniliśmy w nim cztery podstawowe obszary badawcze: artykuły rozpatrujące interesujące nas dzieła z punktu widzenia teologiczno-religioznawczego (dział pierwszy), analizy i przekroje historycznoliterackie na temat różnorodnych motywów i zagadnień podejmowanych w dawnych i współczesnych utworach szeroko rozumianej sztuki fantastycznej (dział drugi), szkice oddające charakter zjawisk językoznawczych (dział trzeci) oraz rozważania mieszczące się w kręgu zainteresowań bibliograficzno-księgoznawczych i (pseudo)faktograficznych (dział czwarty). Autorami prezentowanych tekstów są uczeni polscy reprezentujący Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski, a także Akademię Pomorską w Słupsku, Kolegium Nauczycielskie im. G. Piramowicza we Wrocławiu oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze. Rozważania teologiczno-religioznawcze rozpoczyna artykuł ks. Jerzego Szymika, w którym omówiony został związek literatury (w tym literatury fantasy) z teologią. Relacja jednej i drugiej ma polegać na wspólnej drodze od słowa ku Słowu, od „słowa pięknego” do „słowa prawdziwego”, tym bardziej że źródło ich pokrewieństwa tkwi w Biblii, „która jest i teologią, i literaturą zarazem, kwintesencją ich obydwu”. Pogłębione refleksje teologiczne zawiera artykuł ks. Eligiusza Piotrowskiego na temat filmu Matrix braci Wachowskich oraz ks. Andrzeja Draguły, analizującego Internet jako nową przestrzeń dla fantastyki i religijności. Szkicem zamykającym ten dział jest artykuł Bogdana Trochy poruszający problemy metodologiczne związane z obecnością mitu w literaturze fantasy.

tytuł tytuł oryginalny cykl autor przekład
O fantasy w badaniach naukowych. Wprowadzenie Bogdan Trocha
Od słowa do słowa. Teologia a literatura dzisiaj Jerzy Szymik
Teologia w „Matrixie". Fantasy jako przyczynek do pogłębienia teologicznych refleksji Eligiusz Piotrowski
Internet jako nowa przestrzeń dla fantastyki i religijności Andrzej Draguła
Obecność mitu w literaturze fantasy. Problemy metodologiczne Bogdan Trocha
Przemiany w obrębie mitycznego paradygmatu pojęcia śmierci na wybranych przykładach współczesnej literatury fantasy Anna Szóstak
Cudowne, zaklęte i śpiące - o Leśmianowskich królewnach Joanna Wawryk
Baśń o podmiotowości. Psychoanalityczna interpretacja klechdy „Czarny kozioł" Bolesława Leśmiana Piotr Szwed
Motywy i stereotypy melodramatyczne w wybranych utworach wampirycznych Anna Gemra
Trawestacja inicjacyjnej drogi bohatera mitycznego w literaturze fantasy i w powieści grozy Magdalena Drabikowska
„W dzisiejszych czasach w modzie są anioły, a ludzie lubią książki o kotach.." Motyw anioła w wybranych opowiadaniach Neila Gaimana Bernadetta Żynis
Świat słowiańskiej fantastyki w powieści „Prawiek i inne czasy" Olgi Tokarczuk Iwona Wróbel
Fantasy i feminizm, czyli rozkosze kobiecej opowieści Grażyna Lasoń-Kochańska
Czy fantasy jest konwencją trywialną? Źródła, inspiracje, interpretacje Marek Pustowaruk
Wpływ literatury fantasy na język i wyobraźnię dziecka Anna Guzy
„Puśćmy wodze fantazji" —fantastyka i cudowność w świetle polskiej frazeologii ifrazematyki Monika Krupa-Juryca
Style wypowiedzi anielskich w „Siewcy wiatru" Mai Lidii Kossakowskiej Dorota Szagun
Językowa kreacja świata fantastycznego (na przykładzie twórczości Andrzeja Sapkowskiego) Ewa Urbańska-Mazuruk
Fantastyczność i cudowność w XIX-wiecznym repertuarze wydawniczym prowincjonalnych typografii galicyjskich Tomasz Ratajczak
Fantastyczna faktografia. Teksty i materiały „paradokumentalne" w literaturze fantastycznej Agata Zarzycka


Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Pomoc
Szablony