Prawdopodobieństwo w literaturze

Z encyklopediafantastyki.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
LEKSYKON FANTASTYKI
pojęcie


PRAWDOPODOBIEŃSTWO W LITERATURZE - przypuszczenie, że przedstawiany w utworze fakt jest prawdziwy, tzn. że ma swój odpowiednik w rzeczywistości pozaliterackiej, albo też że wystąpienie takiego odpowiednika jest możliwe w przyszłości (prognoza). Tę drugą okoliczność nagminnie wykorzystywała fantastyka naukowa, nawiązująca do twórczości J. Verne'a i przedstawiająca w świecie utworów urządzenia techniczne, których pojawienie się było w niedalekiej przyszłości przypuszczalnie nieuniknioną konsekwencją aktualnego stanu wiedzy przyrodniczej oraz istniejących tendencji rozwojowych nauki i techniki. W szerszym wszakże ujęciu prawdopodobieństwo w literaturze jest odwołaniem się wypowiedzi literackiej do wyobrażeń, wierzeń i przekonań odbiorców tekstu o szeroko rozumianej strukturze świata rzeczywistego, o charakterze jego elementów składowych i o uwarunkowaniach ludzkiego zachowania się w różnych sytuacjach egzystencjalnych.

(aut. Andrzej Niewiadowski, Antoni Smuszkiewicz)

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Pomoc
Szablony