Fikcja literacka

Z encyklopediafantastyki.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
LEKSYKON FANTASTYKI
pojęcie


FIKCJA LITERACKA {fictio - tworzenie, kształtowanie) - jedna z głównych właściwości dzieła literackiego (obok strukturalnego charakteru budowy, wyrazistej organizacji materiału językowego i oryginalności rozwiązania artystycznego) decydująca o jego przynależności do dziedziny sztuki, w tym wypadku - sztuki słowa. Właściwość ta jest pochodna względem funkcji estetycznej utworu literackiego i polega na tym, że świat przedstawiony w dziele jest tworem wymyślonym przez autora i jako taki nie daje się weryfikować przez proste zestawienie z rzeczywistością zewnętrzną wobec utworu. Fikcyjny świat dzieła jest konstrukcją wynikającą ze znaczeń poszczególnych zdań tekstu, które to zdania są jedynie - według określenia R. Ingardena - quasi-sądami, tzn. nie podlegają kryteriom prawdy w sensie logicznym; nie są ani prawdziwe, ani fałszywe, ponieważ nie są wynikiem procesu poznawczego, lecz produktem autorskiej wyobraźni. Z tego powodu świat fikcji literackiej ma własną wewnętrzną logikę oraz autonomiczne uzasadnienia motywacja), niezależnie od tego, czy spełnia warunki -» prawdopodobieństwa, czy też nie. Tak więc fikcja literacka w takim samym stopniu jest właściwością tekstów 0 charakterze realistycznym realizm), jak i o charakterze fantastycznym - patrz: fantastyka.

(aut. Andrzej Niewiadowski, Antoni Smuszkiewicz)

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Pomoc
Szablony