Dramat

Z encyklopediafantastyki.pl
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
LEKSYKON FANTASTYKI
pojęcie


DRAMAT - jeden z trzech (obok epiki i liryki) rodzajów literackich, do którego zalicza się utwory o charakterze fabularnym, przeznaczone głównie do wystawienia na scenie. Dramat charakteryzuje się nieobecnością w utworze nadrzędnego podmiotu literackiego (narratora) oraz w związku z tym-bezpośrednią prezentacją świata przedstawionego. W płaszczyźnie językowej odznacza się zdecydowaną dominacją dialogu. Wprawdzie cechy te nie.wykluczają użycia form dramatycznych w literaturze fantastycznej, niemniej jednak niewiele jest dramatów fantastycznonaukowych. Istotną przyczyną tego stanu rzeczy są zapewne trudności techniczne w przedstawianiu fantastycznych wydarzeń. Do nielicznych wyjątków należy R.U.R. Ćapka, a w polskiej literaturze widowiska Lema z tomu Noc księżycowa oraz słuchowiska Chruszczewskiego i radiowe adaptacje niektórych utworów epickich. Forma słuchowiska nie wy¬maga bezpośredniej prezentacji, odwołuje się do wyobraźni słuchacza i dlatego częściej i z większym powodzeniem może wykorzystywać konwencję fantastyki naukowej. Widowisko natomiast z całą bez¬względnością ujawnia imitacyjny charakter świata przedstawionego i niszczy atmosferę fantastyczności.

(aut. Andrzej Niewiadowski, Antoni Smuszkiewicz)

Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
Nawigacja
Narzędzia
Pomoc
Szablony